Consorci del Bages per a la gestió de residus

Objectius i competències

  • El Consorci té per objecte la planificació, reglamentació, prestació de serveis i activitats, d'interès municipal i comarcal, en matèria de gestió de residus, de competència pròpia, delegada o assignada dels ens consorciats o en règim de concurrència i lliure mercat. El Consorci també podrà exercir activitats i prestar serveis en matèria de residus, de competència de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració pública que aquestes li confereixin directament, en virtut de cooperació, delegació, assignació, encomanda o contractació.

Darrera actualització: 24.01.2020 | 10:22