Telefons d'interes
Telefons d'interes

Ajuntament de Castellfollit del Boix............. Tel. 93 835 60 33  fax 93 835 61 03

Escola Bressol.................................................. Tel. 93 835 60 48

Escola de Castellfollit del Boix...................... Tel. 93 835 60 38

Escola de Maians............................................. Tel. 93 835 60 60

Urgéncies i Ambùlància................................. Tel. 061

Centre Hospitalaria de Manresa...................Tel. 93 873 25 50

Hospital de Sant juan de Deu.........................Tel. 93 874 21 12

Hospital Comarcal d'Igualada........................Tel. 93 807 55 00

Creu Roja d'Igualada........................................Tel. 93 803 03 44  i  93 803 07 89

Creu Roja de Manresa.................................... Tel. 93 874 51 51  i  93 872 56 44

Transport Sanitari........................................... Tel. 904 10 55 55

Aigúes de Manresa.........................................Tel. 93 872 55 22

Bombers de Castellfollit ................................Tel.93 835 60 70

Emergencies.....................................................Tel.112

Bombers d'Igualada .......................................Tel. 93 803 03 13 Urgéncies 93 803 40 80

Bombers de Manresa.................................... Tel. 93 874 22 12 Urgéncies 93 874 00 80

Recollida de voluminosos.............................Tel. 650 02 10 46