NOTÍCIA       > 30/4/2020
INFORMACIO PAGAMENTS OGT

INFORMACIÓ WEB Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut: - Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut: • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte • a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs • o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802. - Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu: • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802. - Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu: • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802. https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7115