Inici -> Seu electrònica -> Tràmits -> Padró d'habitants ->Sol.licitud d'alta al Padró d'Habitants
Sol.licitud d'alta al Padró d'Habitants

Consisteix:

Donar-se d'alta al padró municipal d'habitants de Castellfollit del Boix

S'ha de presentar signada a les Oficines Municipals.Documentació:
  • DNI, targeta de residència o passaport del sol.licitant. Els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea poden presentar Document d'Identitat del país d'origen.
  • Llibre de família ( per menors d'edat ).
  • Resolució judicial de la custòdia del menor o conveni regulador de separació.
  • En cas de menors d'edat que s'hagin de canviar de domicili i aquest sigui diferent al dels pares o tutor/s, serà necessària una autorització signada per ells i cal portar fotocòpia del seu document d'identitat.
  • Escriptura de propietat de la finca, o còpia simple de l'escriptura de propietat, on la persona sol.licitant consti com a propietària ( original i fotocòpia ). En cas que la persona sol.licitant no sigui propietària de l'habitatge s'haurà d'aportar una autorització signada per la persona propietària i la fotocòpia del seu document d'indentitat
  • Contracte de lloguer vingent. ( original i fotocòpia ) Si la persona sol.licitant no és titular del contracte, serà necessària una autorització de la persona propietaria i titular del lloguer, adjuntant una fotocòpia del document d'identitat de les dues.


Adreça: Plaça de l'Ajuntament, s/n

Codi Postal: 08255

Telefón: 93 835 60 33

Email: castellfollitb@diba.cat

Fax: 93 835 61 03

Web: www.castellfollitdelboix.cat

Quan solicitar: La persona interessada

Quan resposta: -

Cost: gratuït


Documents Adjunts:
_____________________________________

- Instància genèrica(upload/documents/Instancia generica.pdf)
______________________________________