Inici-> Anuncis -> anunci
ANUNCI      16/3/2015

Categoria: categoria 1

Documents Adjunts:
___________________________________
-(122 KB)
___________________________________
Aprovació pressupost 2015

 El Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar inicialment el pressupost per a l'exercici de 2015 les corresponent bases d'execució i la platilla de personal. En no haver-se presentat reclamacions en el període d'informació pública han quedat definitivament aprovats.